Hallo lieve ouder, verzorger, leerkracht!

Wat fijn dat je hier een kijkje komt nemen. Je bent vast nieuwsgierig, of je hebt vragen en je bent op zoek. Je wilt ergens vanaf of je wil er iets bij. Ben je er klaar voor om in beweging te komen? Ik neem je met plezier mee op reis.

Het is mijn missie om kinderen, ouders en leerkrachten de weg te wijzen naar zichzelf en elkaar.

Ik ga ervan uit dat de meeste kinderen, ouders en leerkrachten goed zelf weten wat ze nodig hebben. Als jullie het zelfvertrouwen (weer) kunnen vinden om je eigen oplossingen in te zetten dan is mijn missie geslaagd!

In alles wat ik doe staat het volgende motto centraal:

Beweeg en beleef jezelf!

Zonder beweging sta je stil en/of zit je vast. 

Ik help je (weer) in beweging te komen, op weg naar jouw eigen manieren en oplossingen en je bewustzijn te laten groeien. Ik help je op weg om te voelen dat je lichaam jouw eigen veilige thuis is, je wijze raadgever en je super geavanceerde voertuig. Ik help je om zelf jouw beste eigen stuurman/-vrouw te zijn.

Beweeg en beleef jezelf op alle niveaus:

Fysiek:  ervaren en doen  

Dansen, spelen, tekenen, uitproberen... Hoe gebruik en ervaar jij je lichaam en hoe kan je de signalen die het je geeft horen en gebruiken?

Mentaal: denken

Je gedachten onderzoeken. Welke gedachten heb jij? Welke gedachten helpen jou en welke gedachten niet en hoe zet je helpende gedachten in?

Energetisch: voelen, beleven, ervaren 

 Welke gevoelens, emoties en gewaarwordingen ervaar jij? Van wie zijn die afkomstig en wat doe jij er mee? Hoe kun jij omgaan met jouw gewaarwordingen?

Spiritueel niveau: het niveau van de ziel 

Wat is voor jou het belang van het ervaren van een diepere betekenis van het leven, een leven met God, engelen en gidsen, een geloofsovertuiging? Op welke manier kan jouw spirituele bewustzijn jou helpen?

Individuele coaching en begeleiding 

Ik coach kinderen, ouders en leerkrachten. 

Kindercoaching en begeleiding 

Thuis, op een andere fijne plek of op school. Kinderen worden altijd gecoacht en begeleid in nauwe samenwerking met de ouder(s) en/of leerkracht(en). De coaching en begeleiding begint vaak bij het signaleren van een probleem bij het kind en is de gewenste uitkomst van de coaching dat het beter wordt voor het kind. Dat betekent niet dat ik altijd alleen met het kind werk. Soms werk ik alleen met het kind, soms met ouder en kind samen en soms alleen met de ouder(s) of leerkracht. 

Ouderbegeleiding

Hoe zit jij in je vel als vader, moeder, als ouder? Waar zit jouw kracht en je talent als het gaat over de opvoeding van je kind(eren) en waar loop je tegenaan? Hoe wil jij begeleid worden; wil jij praten, neem je graag een deep-dive in je ouderschap door een online cursus, wil je een energetische afstemming of past individuele danscoaching meer bij jou? 

Leerkrachtbegeleiding  

Voor (startende) leerkrachten, leraarondersteuners en pedagogisch medewerkers die wat extra pedagogische en didactische ondersteuning willen krijgen, maar ook voor alle leerkrachten die struggelen met een uitdagende groep of zich geen raad weten met leerlingen met bepaald gedrag. Ik kan je coachen op de werkvloer en/of in de praktijkruimte. We werken er samen naar toe dat jij aan het einde van de dag nog wat energie overhoud en met een glimlach terug kunt kijken op de dag. 

Het leren gebruiken van je eigen lichaam tijdens het werken in de klas levert je heel veel voordelen op:

- je lichaam goed kunnen voelen; de signalen van je lichaam oppikken en dan ook weten wat je daarmee kunt doen vergroot jouw zelfzorg. Hoe bewuster jij kunt voelen, hoe beter jij weet hoe je met stress en vermoeidheid kunt omgaan. 

-jezelf slim positioneren in de klas; bewust ergens gaan zitten, knielen, staan, rondlopen ect. kan de effectiviteit van jouw onderwijs vergroten. Bovendien kan het direct de relatie met de kinderen ten goede komen, als je het echt slim speelt. Dat zijn twee vliegen in een klap!

De Gouden Cirkel (klik op de afbeelding!)

Scholen in verbinding
We gunnen alle kinderen dat zij zich op hun eigen wijze, vanuit hun talenten en ontwikkeling, verbonden voelen met de toekomst die voor hen ligt.
Wij zijn de Gouden Cirkel, de verbinders van de netwerken om ieder kind heen.
Daarbij bekrachtigen en ondersteunen wij:
leerkrachten
pedagogisch medewerkers
ouders
managementteams en schoolleiders
Ons aanbod is preventief, verbindend, laagdrempelig en vraaggericht.
Het kind staat altijd centraal.

Luisterkind afstemmingen: Luisterliefde

Coaching en begeleiding in een energetische afstemming, volgens de methode Luisterkind. Ouders kunnen een Luisterkind afstemming aanvragen voor hun kind of zichzelf. In een energetische afstemming maak ik contact van hart tot hart, van ziel tot ziel en zoek op dat niveau naar antwoorden en oplossingen. 

Klik hier voor meer informatie!

Online 7-daagse Bewust Ouderschap

Wil jij een deep-dive in jouw rol als moeder, vader, opa, oma of mede-opvoeder, een wil jij meer ontspannen en zeker voelen, dan is deze online cursus echt iets voor jou. Zeven dagen, zeven mailtjes en zeven opdrachten die jij in je eigen tijd en op je eigen tempo kunt doen. 

klik hier voor meer informatie!

Danscoaching met Flowdans

De dansmethode die dansen en coaching combineert. Dansen is een prachtig en krachtig middel om in beweging te komen, niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Flowdans is dansen met betekenis. 

Dansen op de basisschool                                                                                    

Flowdans geeft antwoord op de vraag naar meer beweging in het onderwijs. Naast het fysieke bewegen werkt Flowdans met innerlijke beweging en ontwikkeling op het gebied van creativiteit en (zelf)expressie, muzikaliteit en dans, sociale en emotionele vaardigheden, en persoonlijk leiderschap.                                                                                      

In Flowdans worden elementen uit Biodanza, Dansexpressie, Mindfulness en meditatie, Braingym en Rots en water gecombineerd met coaching.

Flowdans past daarom in het lesrooster op de basisonderwijs in wekelijkse lessen voor kinderen die zich daarvoor inschrijven. Ben je nieuwsgierig geworden, klik hier voor een serie artikelen over dansen op de basisschool.

Klik hier voor uitgebreide informatie over Flowdans!


Flowdans op de basisschool
Aanbod schooljaar 2023-2024
Wekelijkse lessen voor alle leeftijden. Nu beschikbaar!
meer informatie


De kracht van contact

korte intensive voor leerkrachten

en pedagogisch medewerkers
klik hier


Luisterkindmethode

Luisterkind is luisteren met liefde:

  Liefdevolle energetische afstemmingen volgens de methode Luisterkind 

www.luisterliefde.nl